Inspirace na podporu čtení

Na podporu a propagaci čtení a čtenářství, na čtenářskou gramotnost apod. se zaměřují četné akce, webové stránky, kampaně, ankety a jiné aktivity, někdy organizované neziskovými organizacemi a zájmovými sdruženími (a dotované z veřejných prostředků), jindy na komerční bázi. Pro příklad uvádíme některé z nich (řazeno podle abecedy).

(Psáno jako doslov ke knize 1001 her s knížkou od P. Brasseura, kterou jsem přeložila. O KNIZE VÍCE ZDE.)

Text průběžně doplňuji.

  • Celé Česko čte dětem: platforma na podporu čtení s velmi širokým záběrem, založená zejména na dobrovolnické pomoci (např. Týden čtení dětem v ČR, Čtení dětem v nemocnici, Babička a dědeček do školky…). https://celeceskoctedetem.cz/pro-rodice/zlate-tituly
  • Cena za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“: Cílem ceny je každoročně ocenit hodnotná literární díla pro děti a mládež a mimořádné počiny školních knihoven. Vyhlášené kategorie: Cena dětí v Anketě „Suk – čteme všichni“ (v této anketě hlasují dětští čtenáři), Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství a Počin školních knihoven. Pořádá Pedagogická knihovna J. A. Komenského. – Spolu s dětmi můžete také přispět do soutěže Zlaté dítě: inspirujte se jedním z oceněných titulů Zlaté stuhy. https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni
  • Čtenářská gramotnost: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/
  • Čtenářské blogy, zaměřené na dětské knihy, např.: http://pesleri.blogspot.com/ https://www.knihydetem.cz/
  • Čtenářské kluby: Volnočasové čtenářské kluby dětí při ZŠ, knihovnách apod., rozvíjející čtenářské společenství tvořené dětmi, rodiči, učiteli, knihovníky, teoretiky dětského čtenářství, speciálními pedagogy. Koncept čtenářských klubů v ČR zavedla a stále podporuje Nová škola, o.p.s. (viz). Na webu nabízejí mj. doporučující databázi knih pro děti a náctileté, průběžně doplňovanou učiteli, knihovníky a lektory živých projektů na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Každý titul má dvě anotace: pro dětského čtenáře a dospělého lektora (rozšířenou o náměty pro práci s knihou, často i s ověřenou čtenářskou lekcí s metodickým listem). Najdete zde také metodický oběžník a nabídku kurzů. www.ctenarskekluby.cz
  • Čtenářské kostky, čtenářské sáčky:  Čtenářské kostky obsahují otázky, které si čtenář před čtením, v průběhu čtení a po čtení může položit. Vedou jej k různým čtenářským strategiím (např. Co myslíš, že se v příběhu stane?). Některé se zabývají i knihou jako takovou a učí čtenáře zjišťovat informace z obalu či tiráže (např. Kdo knihu ilustroval?, Kdo knihu napsal?), jiné se zabývají nejrůznějšími aspekty textu (např. Myslíš, že je příběh reálný nebo vymyšlený?). Na stejném principu jsou založené čtenářské sáčky. https://new.ctenarskekluby.cz/storage/app/media//uploaded-files/KOSTKY_letak.pdf , http://www.jezpodi.cz/ctenarske-sacky/ctenarske-sacky-postava–dej–prostredi/ 
  • Čtenářské weby (k mnoha titulům píší čtenáři své postřehy a hodnocení) např. https://www.databazeknih.cz/, https://www.cbdb.cz/ , https://www.citarny.cz/

Psáno jako doslov ke knize 1001 her s knížkou: BRASSEUR, Philippe. 1001 her s knížkou: jak udělat z dítěte skutečného čtenáře. Ilustroval Michaela BERGMANNOVÁ, přeložil Hana HOLUBKOVOVÁ. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1754-1.