Inspirace na podporu čtení

Na podporu a propagaci čtení a čtenářství, na čtenářskou gramotnost apod. se zaměřují četné akce, webové stránky, kampaně, ankety a jiné aktivity, někdy organizované neziskovými organizacemi a zájmovými sdruženími (a dotované z veřejných prostředků), jindy na komerční bázi. Pro příklad uvádíme některé z nich (řazeno podle abecedy).

(Psáno jako doslov ke knize 1001 her s knížkou od P. Brasseura, kterou jsem přeložila. O KNIZE VÍCE ZDE.)

 • Celé Česko čte dětem: platforma na podporu čtení s velmi širokým záběrem, založená zejména na dobrovolnické pomoci (např. Týden čtení dětem v ČR, Čtení dětem v nemocnici, Babička a dědeček do školky…). https://celeceskoctedetem.cz/pro-rodice/zlate-tituly
 • Cena za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“: Cílem ceny je každoročně ocenit hodnotná literární díla pro děti a mládež a mimořádné počiny školních knihoven. Vyhlášené kategorie: Cena dětí v Anketě „Suk – čteme všichni“ (v této anketě hlasují dětští čtenáři), Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství a Počin školních knihoven. Pořádá Pedagogická knihovna J. A. Komenského. – Spolu s dětmi můžete také přispět do soutěže Zlaté dítě: inspirujte se jedním z oceněných titulů Zlaté stuhy. https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni
 • Čtenářská gramotnost: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/
 • Čtenářské blogy, zaměřené na dětské knihy, např.: http://pesleri.blogspot.com/ https://www.knihydetem.cz/
 • Čtenářské kluby: Volnočasové čtenářské kluby dětí při ZŠ, knihovnách apod., rozvíjející čtenářské společenství tvořené dětmi, rodiči, učiteli, knihovníky, teoretiky dětského čtenářství, speciálními pedagogy. Koncept čtenářských klubů v ČR zavedla a stále podporuje Nová škola, o.p.s. (viz). Na webu nabízejí mj. doporučující databázi knih pro děti a náctileté, průběžně doplňovanou učiteli, knihovníky a lektory živých projektů na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Každý titul má dvě anotace: pro dětského čtenáře a dospělého lektora (rozšířenou o náměty pro práci s knihou, často i s ověřenou čtenářskou lekcí s metodickým listem). Najdete zde také metodický oběžník a nabídku kurzů. www.ctenarskekluby.cz
 • Čtenářské kostky, čtenářské sáčky:  Čtenářské kostky obsahují otázky, které si čtenář před čtením, v průběhu čtení a po čtení může položit. Vedou jej k různým čtenářským strategiím (např. Co myslíš, že se v příběhu stane?). Některé se zabývají i knihou jako takovou a učí čtenáře zjišťovat informace z obalu či tiráže (např. Kdo knihu ilustroval?, Kdo knihu napsal?), jiné se zabývají nejrůznějšími aspekty textu (např. Myslíš, že je příběh reálný nebo vymyšlený?). Na stejném principu jsou založené čtenářské sáčky. https://new.ctenarskekluby.cz/storage/app/media//uploaded-files/KOSTKY_letak.pdf , http://www.jezpodi.cz/ctenarske-sacky/ctenarske-sacky-postava–dej–prostredi/ 
 • Čtenářské weby (k mnoha titulům píší čtenáři své postřehy a hodnocení) např. https://www.databazeknih.cz/, https://www.cbdb.cz/ , https://www.citarny.cz/
 • Čtenářský metr: Mobilní aplikace, která umí dětem a náctiletým nabízet čtení na míru. Ke stažení také „opravdický“ čtenářský metr v pdf! https://ctenarskymetr.cz/
 • Čtení pomáhá: Projekt, v němž každý školák po úspěšném vyplnění testu o přečtené knize získá kredit 50 korun, který se převede na jeden z vybraných dobročinných projektů. https://www.ctenipomaha.cz/
 • dětské časopisy: např. Špuntík (bývalý Puntík), BenJáMína, Raketa
 • Dny dětského čtení (v rámci evropského projektu Europe Reads). Děti mohou sdílet předčítání: „Děti čtou dětem i dospělým. Stačí si otevřít svoji oblíbenou knížku a přečíst úryvek – svým rodičům, sourozencům, prarodičům doma.“ https://www.rostemesknihou.cz/dny-detskeho-cteni-abc3726/
 • Eduzin: časopis s články na témata škola a vzdělávání; nás bude zajímat záložka Volný čas/Čtenářství. https://www.eduzin.cz/rubrika/volny-cas/ctenarstvi/
 • Gramotnosti: https://gramotnosti.pro/
 • iLiteratura: na webu najdete fundované recenze a rozhovory s autory. Dětské knihy hledejte pod záložkou žánry. http://www.iliteratura.cz/Zanr/7/detska
 • Kamišibai: Příběhy z „krabičky na obrázky“ u nás vypráví Nóri Hamar (viz blog Pangurovy příběhy). Kamišibai si můžete zakoupit (formát A6 nebo A3). https://pangurovy-pribehy.webnode.cz/blog/  Kamišibai ve formátu A3 a s více pohádkami nabízí také společnost Infra, s.r.o. https://www.infracek.cz/balicek-pohadkovy-kufrik-6-pohadek
 • Kde se učit. Přehled (rozcestník) výukových materiálů a paměťových institucí v ČR i v zahraničí je zaměřený na školní výuku, ale najdete zde odkazy na inspirativní weby (podle školních předmětů, dalších oborů a věkových skupin).  http://www.kdeseucit.cz/
 • Kniha ti sluší (Čtení ti sluší): Kampaň, podporující mj. návštěvy spisovatelů, překladatelů, ilustrátorů apod. v knihovnách a školách. https://www.knihatislusi.cz/
 • Kritické myšlení RWCT: Vzdělávací program, který přináší (nejen) učitelům konkrétní praktické metody, techniky a strategie. Cílem programu RWCT je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu. Na webu najdete metodické materiály a nabídku kurzů. www.kritickemysleni.cz
 • ListOVáNí: scénická čtení, která jsou velmi jednoduše, nápaditě a profesionálně provedena na jevišti (často ve školách či knihovnách po celé republice, kam si lze představení objednat). Nabídka knih je velmi široká a může posloužit i jako inspirace k vlastními „listování“ s dětmi. http://www.listovani.cz/
 • Lovci perel: Celoroční projekt pro děti, který probíhá v mnoha knihovnách (a nyní i školách) v Česku a motivuje děti k četbě knížek. Po přečtení knihy (označené samolepkou perly) čtenář zodpoví několik otázek a získá „peníze“, za které si může pořídit něco hezkého na červnových knihovních trzích. https://www.lovciperel.cz/
 • Magnesia Litera: Cena, jejímž cílem je propagovat literaturu a dobré knihy); jednou z kategorií je Kniha pro děti a mládež. https://www.magnesia-litera.cz/
 • Mravenčí chůva: online magazín o knihách pro děti. Zveřejňuje kvalitní recenze a rozhovory s autory v literárním občasníku; knihy, resp. specializované knižní balíčky také prodávají na e-shopu. https://mravencichuva.cz/
 • Nejlepší knihy dětem: výběr z dětských knih, vydaných v Česku v příslušném roce. https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
 • Nejkrásnější české knihy vyhlašuje každý rok Památník národního písemnictví; hledejte kategorii Pro děti a mládež. http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/o-nckr/
 • Noc s Andersenem je jednou z živých nabídek na podporu čtenářství u dětí. Děti přespí v knihovně nebo ve škole („mezi knihami“) a základem jejich večerního programu jsou knihy a čtení. První Noc se konala v knihovně v Uherském Hradišti v roce 2000 a tradice nočního předčítání se velmi rychle rozlétla až za naše hranice: v březnu 2019 zažilo NsA téměř sto tisíc dětí a dospělých na 1775 místech v 21 zemích světa. Můžete se také připojit! http://www.nocsandersenem.cz/
 • Nová škola: nezisková organizace, která podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže mj. i vlastním konceptem podpory čtenářství a čtenářské gramotnosti, jehož praktickým výstupem jsou fungující a dále nově vznikající čtenářské kluby ve školách a knihovnách, kontinuální podpora práce s dětmi-čtenáři (doporučování dětských knih formou recenzí i vyzkoušených čtenářských lekcí na webu), nabídka akreditačních kurzů pro asistenty pedagoga a zejména vzdělávacích a zážitkových kurzů pro dospělé, kteří pracují s dětmi a knihami. http://www.novaskolaops.cz/
 • Pomáháme školám k úspěchu: https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/pedagogicke-inspirace
 • profesní sdružení:
  Asociace spisovatelů: https://asociacespisovatelu.cz/ Klub ilustrátorů: http://www.klubilustratoru.cz/cs
  Obec překladatelů: http://www.obecprekladatelu.cz/
  Obec spisovatelů: https://www.obecspisovatelu.cz/kluby-a-spisovatele/
  Sdružení knihoven ČR: www.sdruk.cz
  Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN): www.sckn.cz
  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP): www.skipcr.cz
  Unie spisovatelů: http://www.uniespisovatelu.cz/index.php Mnozí spisovatelé, překladatelé a ilustrátoři mají své vlastní webové stránky, prezentují se na Facebooku i jinde. Kontakt na autora lze získat i v „jeho“ nakladatelství.
 • Přines si svou knihu: Společenská hra, při které každý hráč hledá ve své knize citát, odpovídající zadání na vylosované kartičce. https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/prines-si-svou-knihu
 • Rámcové vzdělávací programy: metodický portál pro učitele: https://rvp.cz/
 • Zlatá stuha: Cena, každoročně udělovaná tvůrcům nejlepších českých knih pro děti a mládež. Uděluje se v oblastech: Původní česká slovesná tvorba, Překlad, Výtvarná tvorba, Komiksová tvorba. http://www.zlatastuha.cz

Psáno jako doslov ke knize 1001 her s knížkou: BRASSEUR, Philippe. 1001 her s knížkou: jak udělat z dítěte skutečného čtenáře. Ilustroval Michaela BERGMANNOVÁ, přeložil Hana HOLUBKOVOVÁ. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1754-1.